Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych do GOPS Radymno

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do GOPS:

  • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub   płyta CD/DVD) w godzinach pracy GOPS, pok. 4, klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: gopsradymno(at)gmail.com
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej GOPS Radymno na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/GOPSRADYMNO/domyslna
/GOPSRADYMNO/SkrytkaESP

 

Brak możliwości komentowania.