Kontakt

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

adres: ul. Lwowska 38,  37-550 Radymno

telefon: (16 ) 628 10 05,

(16) 628 11 38 – sekretariat UG Radymno (prosić numer wewnętrzny):

  • wew. 28 (kierownik GOPS, główny księgowy),

  • wew. 32 (pomoc środowiskowa, dodatki mieszkaniowe, asystent rodziny),

  • wew. 36 ( sekretariat GOPS, Karta Dużej Rodziny, stypendia szkolne),

  • wew. 44 ( świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny)

Godziny pracy:e-mail: gops@gopsradymno.pl
strona internetowa: www.gopsradymno.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej:              /GOPSRADYMNO/domyslna

/GOPSRADYMNO/SkrytkaESP

 

 

Poniedziałek , Środa, Czwartek, Piątek – od 7:00 do 15:00;
Wtorek – od 8:00 do 16:00; 

 

NIP 792 197 4002

REGON 651 442 225

Nr konta 59 9107 0007 2001 0010 0957 0001 Bank Spółdzielczy w Radymnie

Brak możliwości komentowania.