Rodzina 500+ – Zmiany w programie ,,Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE “500+” OD 1 LIPCA 2019 R. MOŻNA SKŁADAĆ JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. NATOMIAST W WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DOPIERO OD 1 SIERPNIA 2019R.

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o świadczenie “500+” będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r., a wnioski w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. składamy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38 pok. 1.

Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie złożonych wniosków po dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na okres od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. (drogą elektroniczną- poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) lub od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą) jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji świadczenia 500+.

Rodziny, które nie pobierały świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jeżeli złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od dnia 1 lipca 2019 r. (tj. osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r.do 30 września 2019 r. otrzymają wyrównanie od 1 lipca 2019 r.).

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019 r.,
  • we wrześniu 2019 r.. – wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.,
  • w październiku 2019 r. – wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  • w listopadzie 2019 r. – wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.,
  • w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – wypłata świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.

Druki wniosków na świadczenie 500+ są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, pokój nr 1. oraz dostępne wnioski są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

Brak możliwości komentowania.