OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniową” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 2) osobami posiadającymi: Program realizowany jest w dwóch formach: Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 10 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38,…

Więcej