Kampania  „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” i „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie wraz z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu przystępują do  Kampanii Przeciw Przemocy, pn.: „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”  w dniach od 1  do 19 listopada 2023 r. oraz do kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”   w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r.  W ramach tych kampanii odbędą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, parter, pokój nr 3 dyżury kuratorów zawodowych w dniach:  – 7.11.2023r.  i 14.11. 2023r.  w godzinach od 11 do…

Więcej

Informacja o zmianach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna od 1 stycznia 2024 r.

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.  o świadczeniu wspierającym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) zmianom ulegają od 1 stycznia 2024 r. przepisy dotyczące ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.  Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenia przez nie 18 roku życia, a także będzie możliwe łączenie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą. Jednocześnie zlikwidowany zastanie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenia przez nie…

Więcej