OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniową” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 2) osobami posiadającymi: Program realizowany jest w dwóch formach: Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 10 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38,…

Więcej

Kampania  „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” i „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie wraz z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu przystępują do  Kampanii Przeciw Przemocy, pn.: „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”  w dniach od 1  do 19 listopada 2023 r. oraz do kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”   w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r.  W ramach tych kampanii odbędą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, parter, pokój nr 3 dyżury kuratorów zawodowych w dniach:  – 7.11.2023r.  i 14.11. 2023r.  w godzinach od 11 do…

Więcej