Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – Rok 2024

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa. Kwota dofinansowania: 172 500 zł. Całkowita wartość programu : 287 500 zł Opis zadania: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjęty Uchwałą  Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.  przewiduje wsparcie finansowe Gminy Radymno w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie.

Więcej