STYPENDIA SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje zadania z zakresu przyznawania pomocy w formie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Corocznie do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Wnioski są dostępne w tutejszym Ośrodku pok.nr 4 bądź na stronie internetowej – www.gops.radymno.org. Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć: – rodzice / opiekunowie prawni – pełnoletni uczeń – dyrektor szkoły W przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia niezbędne jest upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu. Stypendium może być przyznane: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych…

Więcej

O G Ł O S Z E N I E

Terminy składania wniosków na nowy okres 2018/2019 Dobry start ( 300 zł ) WNIOSEK złożony w lipcu 2018 r. (tylko elektronicznie) lub sierpniu 2018r.   wypłata nie później niż do 30 września 2018 r. złożony we wrześniu 2018 r., październiku 2018 r., listopadzie 2018r. wypłata do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy od 1-10-2018 r. do 30-09-2019 r. WNIOSEK złożony w lipcu 2018 r. (tylko elektronicznie) lub sierpniu 2018r.   wypłata do 31 października 2018 r. złożony we wrześniu 2018 r. wypłata do 30 listopada 2018 r. złożony w październiku 2018 r. wypłata do 31…

Więcej