KOMUNIKAT-GOPS ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem – zostaje zamknięty dla interesantów.

W związku z powyższym zachęcamy do załatwienia spraw za pośrednictwem:

  • platformy ePUAP    www.epuap.gov.pl,
  • portalu Emp@tia  www.empatia.mpips.gov.pl,
  • telefonicznie : (16) 628 10 05 oraz pozostałe telefony wymienione poniżej,
  • e-mailowo – gopsradymno@gmail.com
  • za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno.

Jedynie w sprawach pilnych, wyjątkowo ważnych, kontakt osobisty w GOPS będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Prosimy o kontakt bezpośrednio z referatem zajmującym się Państwa sprawą:

  • świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny- (16) 628 11 38 wew. 44,,
  • pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, asystent rodziny – (16) 628 10 05, (16) 628 11 38 wew.32,
  • sekretariat GOPS, Karta Dużej Rodziny, stypendia szkolne – (16) 628 11 38 wew. 36.

Prosimy o osobiste załatwianie spraw w Ośrodku tylko w niezbędnych sytuacjach. Natomiast sprawy, które nie są pilne uprzejmie prosimy o odłożenie na późniejszy termin.

W związku z tym, że do odwołania zamknięta zostaje kasa w Urzędzie Gminy Radymno prosi się osoby pobierające świadczenia i zasiłki w formie gotówkowej w kasie o dostarczenie rachunków bankowych na które będą przekazywane należne świadczenia i zasiłki. Osoby, które nie dostarczą rachunków bankowych otrzymają świadczenia i zasiłki za pośrednictwem poczty.

Ponadto zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Radymno do załatwiania spraw  urzędowych kierowanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie  przez Internet.

Posiadając konto na portalu Emp@tia można składać wszystkie wnioski w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a także świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus. Dodatkowo wnioski 500 plus można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz portalu PUE ZUS. Pozostałe sprawy można załatwiać za pośrednictwem portalu ePUAP.

Wnioski podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,  w przypadku bankowości elektronicznej wystarczy posiadać elektroniczny rachunek bankowy.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie sytuacji.

Brak możliwości komentowania.