Świadczenie Dobry Start – Informacja

INFORMACJA

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021  o ustalenie prawa do :

 • Świadczenia Dobry Start (300+),
 • Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

można składać w następujących formach:

 • w elektronicznej (za pomocą portalu mrpips.gov.pllub przez bankowość elektroniczną lub PUE ZUS ) –od dnia 1 lipca 2020 r.,
 • w tradycyjnej (papierowej) – od dnia 1 sierpnia 2020 r.
  • pocztą,
  • osobiście – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie (budynek Urzędu Gminy), ul. Lwowska 38 w pokoju nr 8 (sala narad) w godzinach:

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Złożenie nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku może skutkować wydłużeniem procedury wydania rozstrzygnięcia lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Druki wniosków na powyższe świadczenia dostępne wnioski są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38 (budynek Urzędu Gminy), pokój nr 8 (sala narad).

Uwaga !  dot. świadczenia wychowawczego (500+)

W przypadku świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy 2019/2021  trwa do 31-05-2021 r.i w związku z tym osobyktóre mają przyznane prawo do świadczenia do 31-05-2021 r. nie składają w 2020 r. nowych wniosków.Natomiast wnioski składają osoby których sytuacja rodzinna uległa zmianie, jak np. urodzenie dziecka

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy będzie można składać dopiero od: 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej a od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej.

Uwaga !  dot. osób składających osobiście wnioski w GOPS Radymno

W trosce o bezpieczeństwo, w związku z rosnącym ryzykiem zakażeń COVID-19 osoby składające osobiście wnioski na świadczenia :rodzinne, dobry start, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze proszone są o zachowanie następujących zasad:

 • w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba załatwiająca sprawę – na jedno stanowisko obsługi,
 • obowiązkowo należy zakryć usta i nos,
 • obowiązkowe jest zdezynfekowanie dłoni przy wejściu do pomieszczenia,
 • zaleca się korzystanie z własnego długopisu,
 • odległość między osobami oczekującymi powinna wynosić co najmniej 1,5 metra,
 • osoby oczekujące na przyjęcie proszone są o zachowanie wszelkiej ostrożności w kontaktach i przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określonych przepisami prawa.

Brak możliwości komentowania.