Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków na nowy okres 2020/2021 o ustalenie prawa do następujących świadczeń:

  • Dobry start ( 300 zł )

  • Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy od 1-10-2020 r. do 30-09-2021 r.

  • Świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy) – okres zasiłkowy od 1-11-2020 r. do 31-10-2021 r.

Druki wniosków na powyższe świadczenia dostępne wnioski są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38 (budynek Urzędu Gminy), pokój nr 8 (sala narad).

  • Świadczenie wychowawcze (500+)– okres świadczeniowy od 1-07-2019 r. do 31-05-2021 r.

W przypadku świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do 31-05-2021 r. i w związku z tym osoby które mają przyznane prawo do świadczenia do 31-05-2021 r. nie składają w 2020 r. nowych wniosków. Natomiast wnioski składają osoby których sytuacja rodzinna uległa zmianie, jak np. urodzenie dziecka.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy będzie można składać dopiero od: 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej a od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej.

  • stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021

Druki wniosków na powyższe świadczenie są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, pokój nr 4 lub na stronie internetowej GOPS Radymno: https://gopsradymno.pl/index.php/2018/08/20/stypendia-szkolne/.

 

 

Brak możliwości komentowania.