Interwencja kryzysowa – pomoc udzielana przez PCPR Jarosław

Interwencja kryzysowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w ramach zadań własnych zapewnia mieszkańcom miasta i powiatu udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy – w ramach interwencji kryzysowej – stosownie do przepisu art. 47 ust.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( tj. Dz. U. z 2020r. poz.1876).

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencja kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W związku z panującym stanem epidemii i zasadami ograniczeń w przemieszczaniu się pomoc psychologiczna w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej  na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, a w szczególności będących ofiarami przemocy w rodzinie udzielana jest za pomocą zdalnych środków komunikacji do odwołania. Osoby potrzebujące mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego całodobowo, w dni robocze pod numerem telefonu: 667 886 290. W razie potrzeb również w każdym innym terminie i godzinach, w tym w niedziele i święta, w przypadku gdy potrzebny jest osobisty kontakt – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 Z telefonicznego poradnictwa prawnego można skorzystać w czwartki w godz. 15.00 -16.30, pod numerem telefonu: 506 719 559

Z telefonicznego wsparcia terapeutycznego (terapeuty rodzinnego) można korzystać pod numerem telefonu: 600 038 558.

Po odwołaniu stanu epidemii miejscem świadczenia usług będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

Adres i dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,tel. 16 624 62 85 lub 16 624 63 27, e-mail: sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl, strona internetowa: www.pcpr-jaroslaw.pl

Brak możliwości komentowania.