Program „Wspieraj Seniora”

„Wspieraj Seniora” czyli pomoc w zakupach dla seniorów pozostających w domu

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

Osoby po 70. roku życia mogą skorzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, realizowanego na terenie Gminy Radymno przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie.

Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać w domu, aby ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby.

Program skierowany jest do osób powyżej 70. roku życia, ale w szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie, która nie ukończyła jeszcze 70 lat. Zakupy obejmują artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

Jeśli:

 • masz 70 lub więcej lat,
 • pozostajesz w domu w związku z panującą pandemią;
 • nie możesz liczyć na pomoc ze strony najbliższego otoczenia;

Aby skorzystać ze wsparcia należy:

Krok 1

 • Zadzwonić na ogólnopolską infolinię na numer 22 505 11 11 czynny codziennie                w godz. 8:00-21:00.
 • Poinformować podczas rozmowy o decyzji pozostania w domu.
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ośrodek realizuje usługę przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku),w godzinach pracy ośrodka (8.00 -15.00). Zgłoszenia, które wpływają poprzez system CAS w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.

Krok 2

 • Poczekać na telefon pracownika GOPS w Radymnie, który skontaktuje się w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia sposobu udzielenia wsparcia. Następnie poda imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pomocy oraz termin. Możesz zweryfikować dane osoby, która przyjdzie pomóc dzwoniąc do GOPS Radymno na nr. telefonu (16) 628 10 05.
 • Przygotować listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki).

Krok 3

 • Przekazać osobie wyznaczonej przez GOPS Radymno do pomocy listę zakupów oraz pieniądze – osoba ta poda imię i nazwisko oraz przekaże pokwitowanie odbioru pieniędzy.
 • Pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – zasłonięciu ust i nosa przed wizytą oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

Krok 4

 • Odebrać zakupy i resztę pieniędzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz pokwitować ich odbiór. W czasie odbierania zakupów zachowaj zasady bezpieczeństwa; noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych. Kontakt osoby świadczącej pomoc z seniorem odbywa się tylko w drzwiach.

Koszty zakupów pokrywa senior.

 „Wspieraj Seniora” jest akcją realizowaną w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w okresie do 31 marca 2021 r.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow oraz na https://wspierajseniora.pl/

Brak możliwości komentowania.