Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na Płeć, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszeniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Polska strona kampanii : http://kampania16dni.pl 

W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Jarosławiu zostały zaplanowane dyżury Kuratora Zawodowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, parter, pokój nr. 3 w dniach:  06.12.2021r. w godzinach 900 – 1300 oraz  07.12.2021r. w godzinach 1100 – 1300.

Z uwagi na epidemię COVID-19 prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie wizyty – telefon: 16 628 10 05

Brak możliwości komentowania.