Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radymno na lata 2023-2028

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Radymno. Dane pozyskane z ankiet będą wykorzystane do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radymno na lata 2023 – 2028.

Wypełnione ankiety należy złożyć w terminie do 6 kwietnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie (budynek Urzędu Gminy Radymno ), parter, w pokoju nr 2 lub 3 lub przesłać na adres e-mail: gopsradymno@gmail.com

Ankieta

Brak możliwości komentowania.