Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 5 września 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38,  w godzinach 8:00-14:00 
– osobiście pokój nr 3
– mailowo pod adresem gopsradymno@gmail.com 

 Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu  do kontaktu oraz posiadany stopień niepełnosprawności wraz z ilością symboli niepełnosprawności. Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy  szczegółowo  zapoznać się z treścią programu https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Brak możliwości komentowania.