Projekt „Azymut trzeźwości – edukacja+ profilaktyka = zdrowie”

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, pracownicy GOPS w Radymnie: Anna Łukaszów i Aneta Gwóźdź realizować będą projekt socjalny:

  1. Azymut trzeźwości – edukacja + profilaktyka = zdrowie” – warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

Celem projektu jest podniesienie świadomości u osób uzależnionych od alkoholu na temat szkód zdrowotnych, psychospołecznych, a także rodzinnych, jakie ponoszą w związku z nadużywaniem alkoholu.

W ramach projektu prowadzone będą warsztaty ze specjalistami: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta systemowy rodzin, pielęgniarka  środowiskowa, ratownik medyczny,  policjant.

 

Termin realizacji projektu: kwiecień – czerwiec 2017r.

Projekt skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu.

Brak możliwości komentowania.