logo12

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu o współpracy w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie na 2017r. wydał 279 skierowań dla osób samotnych i rodzin z terenu Gminy Radymno celem odbioru żywności.

W ramach powyższego Programu będą organizowane działania towarzyszące takie jak warsztaty kulinarne i dietetyczne oraz ekonomiczne mające na celu pokazanie zdrowego trybu odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Warsztaty odbędą się w dniu 21 listopada 2017r. w sali narad Gminy Radymno (parter) od godz.10.00 do 14.30 prowadzone przez Zarząd Okręgowy PKPS w Przemyślu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich odbiorców żywności.

Brak możliwości komentowania.