Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dożywianie

Poniżej linki do pobrania skanów informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dożywianie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Brak możliwości komentowania.