Ogłoszenie o wydaniu żywności

Od dnia 15.10.2018r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie wydawane są skierowania do PKPS – Magazyn Żywności ul. Bandurskiego 1; 37-500 Jarosław w ramach programu FEAD 2018.

Skierowania wydawane są osobom/rodzinom, które spełniają kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej oraz osiągany przez nie dochód nie przekracza:

– 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

– 1056 zł na osobę w rodzinie

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radymnie numer telefonu 16 6281005

TERMINY  WYDAWANIA  ŻYWNOŚCI przez Magazyn w Jarosławiu

13 listopada 2018r.,60  skierowań

28 listopada 2018r.,      60 skierowań

07 grudzień 2018r.,   60 skierowań

21 grudzień 2018r.,60 skierowań

15 styczeń 2019r., 60 skierowań

29 styczeń 2019r.,30 skierowań

7 luty        2019r.,10 skierowań

22 luty      2019r.,

Brak możliwości komentowania.