ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Adresatami Programu są:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573
    z późn. zm.).

 Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

asystent osoby niepełnosprawnej

 Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa
w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radymnie do 09.11.2022 r osobiście lub telefonicznie 16 628 10 05

Brak możliwości komentowania.