OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniową” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany jest w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

 Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 Uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa
w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radymnie do 09.11.2022 r osobiście lub telefonicznie 16 628 10 05

Brak możliwości komentowania.