Kampania  „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” i „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie wraz z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu przystępują do  Kampanii Przeciw Przemocy, pn.: „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”  w dniach od 1  do 19 listopada 2023 r. oraz do kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”  

w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r.

 W ramach tych kampanii odbędą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, parter, pokój nr 3 dyżury kuratorów zawodowych w dniach:

 – 7.11.2023r.  i 14.11. 2023r.  w godzinach od 11 do 13.

oraz

– 28.11. 2023 r. i 5.12.2023 r. w godzinach od 11 do 13.

         „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży” – to coroczna kampania prowadzona we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem tych działań jest Women’s World Summit Fundation – genewska organizacja, zajmująca się prawami dzieci i kobiet. Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju.

            „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” – to społeczna inicjatywa, która została stworzona przez mężczyzn i jest głównie adresowana przez nich. Zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Rokrocznie na całym świecie w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, kampania ta jest organizowana przez wiele środowisk, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i rodziny.

Brak możliwości komentowania.