OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że został ogłoszony nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniową” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub

2) osobami posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Program realizowany jest w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 10 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38,  w godzinach 8:00-14:00 
– osobiście pokój nr 3

 Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.

Zgłoszenie należy złożyć na załączonej Karcie zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 + RODO

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy  szczegółowo  zapoznać się z treścią programu Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link:https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Załączniki:

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223

Brak możliwości komentowania.