Program Operacyjny Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

Celem programu jest zapewnienie najuboższej części społeczeństwa bezpłatnej pomocy żywnościowej, oraz włączenie społeczne tych osób poprzez cykliczne działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 951 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej samotnie i 771 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Dla mieszkańców naszej gminy realizacja programu rozpocznie się w dniu 13.10.2016r. i  zakończy się w czerwcu 2017 r. W zestawie artykułów na Podprogram 2016 znajduje się: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,…

Więcej

Świadczenie wychowawcze ( 500+)

UWAGA !

Świadczenie wychowawcze ( 500+)

Jeśli osoba złoży wniosek na świadczenie wychowawcze w terminie do 1 lipca 2016 r., (włącznie) to świadczenie  zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 2 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i nie będzie przysługiwało wyrównanie za wcześniejsze miesiące.