INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu o współpracy w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie na 2017r. wydał 279 skierowań dla osób samotnych i rodzin z terenu Gminy Radymno celem odbioru żywności. W ramach powyższego Programu będą organizowane działania towarzyszące takie jak warsztaty kulinarne i dietetyczne oraz ekonomiczne mające na celu pokazanie zdrowego trybu odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Warsztaty odbędą się w dniu 21 listopada 2017r. w sali narad Gminy…

Więcej

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

Celem programu jest zapewnienie najuboższej części społeczeństwa bezpłatnej pomocy żywnościowej, oraz włączenie społeczne tych osób poprzez cykliczne działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 951 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej samotnie i 771 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Dla mieszkańców naszej gminy realizacja programu rozpocznie się w dniu 13.10.2016r. i  zakończy się w czerwcu 2017 r. W zestawie artykułów na Podprogram 2016 znajduje się: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,…

Więcej