Świadczenie wychowawcze ( 500+)

UWAGA !

Świadczenie wychowawcze ( 500+)

Jeśli osoba złoży wniosek na świadczenie wychowawcze w terminie do 1 lipca 2016 r., (włącznie) to świadczenie  zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 2 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i nie będzie przysługiwało wyrównanie za wcześniejsze miesiące.